Вступ до об’єкта в Python

Python - мова програмування, яка виконується об'єктно-орієнтованим способом, це означає, що мова запускається для її потоку виконання або управління виконанням за допомогою відповідного використовуваного об'єкта.

Об'єктами є екземпляри класів на мові програмування python. Методи в об'єктах - це функції, що належать об'єкту.

Синтаксис

Class Class_Name:
……………………………….
Object_Name = Class_Name()
Object_Name.Method_Name()

Приклад програми

Програма для визначення відсотка продуктивності працівника

Об'єктивна

 • Мета програми - оцінити результати роботи працівника.
 • тому середні одиниці продукції, що виробляються працівником, і час, витрачений на виробництво цих підрозділів, вводяться в основу, в результаті чого під ключ виводиться вартість продуктивності працівника.
 • тому, використовуючи це значення ефективності, визначається рейтинг працівника.

Ця програма призначена для роботи над декількома предметами успадкування, коли дочірній клас відповідає за виклик методів, передбачених у відповідному батьківському класі

#!/usr/bin/evn python
#Define a class as 'Individual'#
import sys
#individual class defenition#
class Individual:
#Constructor#1#
# The constructor1 holds some basic checks for the program
def __init__(self):
Valid_genders = ('Male', 'Female', 'transgender') self.Employee_Name = input( " Enter Name of the Employee : " )
self.Employee_age = input( " Enter age of the Employee : " )
print( " Valid gender values are " )
print( " 1. Male " )
print( " 2. Female " )
print( " 3. Transgender " )
try:
Employee_gender = input( " Enter gender of the Employee : " )
if Employee_gender not in Valid_genders:
raise Exception('valueerror')
except Exception as valueerror:
print("PLEASE ENTER A VALID GENDER")
sys.exit(0)
# Method
def display(self):
print( " ! ! ! ! ! EMPLOYEE PERFORMANCE CALCULATOR ! ! ! ! ! " )
print( " Employee Name : ", self.Employee_Name )
print( " Employee Age : ", self.Employee_age )
# Define a class as 'Evaluated_Rating' #
class Evaluated_Rating:
# Constructor#2 #
def __init__(self):
self.department = input( " department of the Employee : " )
print( " Note : An employee produces more than 50 units with 7 average minutes perunit in a day " )
self.Productivity = int(input( " Average productive units by the employee per day : " ) )
self.production_time = int(input( " Average production time for one unit by the employee : " ) )
# Method
def display(self):
print( " Employee Deparment : ", self.department )
performance_percentage = (self.Productivity * self.production_time)/100
print( " Performance percentage : ", performance_percentage )
if (performance_percentage > 4 ) :
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 3 ")
elif (performance_percentage > 6 ) :
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 2 ")
elif (performance_percentage > 9):
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 1 ")
class Employee(Individual, Evaluated_Rating):
def __init__(self):
# Call ' Individual ' super class constructor
Individual.__init__(self)
# Call ' Evaluated_Rating ' super class constructor
Evaluated_Rating.__init__(self)
def result(self):
# Call method of class 'Individual'
Individual.display(self)
# Call method of class 'Evaluated_Rating'
Evaluated_Rating.display(self)
# Objects of class 'Employee1' #
Employee1 = Employee()
Employee1.result() # object using the methods of the declared class
# Objects of class 'Employee' #
Employee2 = Employee()
Employee2.result() # object using the methods of the declared class
print(" ")
print( "Note: The instances get initialized with the given values Successfully " )

Вихід:

Пояснення

Мета програми - оцінити результати роботи працівника. тому середні одиниці продукції, що виробляються працівником, і час, витрачений на виробництво цих підрозділів, вводяться в основу, в результаті чого під ключ виводиться вартість продуктивності працівника. тому, використовуючи це значення ефективності, визначається рейтинг працівника.

З технічної точки зору об'єкти «Співробітник1» та «Співробітник2» створені миттєво, і потік програми ретельно контролюється.

Нижче наведено список елементів, що відображаються програмою для одного співробітника,

Введіть ім'я працівника:

Введіть вік працівника:

Дійсні гендерні значення є

 1. Чоловік
 2. Жіночий
 3. Трансгендер

Введіть стать працівника:

відділ працівника:

Примітка: Співробітник виробляє більше 50 одиниць із 7 середніми хвилинами на одиницю в день

Середні продуктивні одиниці працівником на добу:

Середній час виробництва однієї одиниці працівником:

! ! ! ! ! КАЛКУЛЯТОР ДІЯЛЬНОСТІ РОБОТИ! ! ! ! !

Ім'я працівника :

Вік працівника:

Відділ співробітників:

Відсоток продуктивності:

ПРАЦІВНИК ВИПУСКОВИЙ РЕЙТИНГ

Переваги використання об'єктів через об'єктно-орієнтоване програмування

 • об'єкти відіграють життєво важливу роль у повторному використанні коду. таке повторне використання в основному досягається за допомогою концепції успадкування в об'єктно-орієнтованому програмуванні.
 • поліморфізм в об'єктно-орієнтованому програмуванні тягне за собою більшу міру гнучкості до коду.
 • Рішення проблем стає порівняно дуже легшим завданням із введенням об'єктів, що досягається завдяки гнучкості управління кодом, що передбачається об'єктами.

Висновок - Об'єкт у Python

Концепція об'єктно-орієнтованого програмування відіграє зручну роль у застосуванні ефективного програмування високого рівня в мові пітона. і ці об'єкти виступають ключовими королевками у виконанні цих концепцій.

Рекомендовані статті

Це посібник з Об’єкту в Python. Тут ми обговорюємо Приклад програми для визначення відсотка продуктивності працівника. Ви також можете переглянути наступну статтю, щоб дізнатися більше -

 1. Анотація класу з Python
 2. Список операцій в Python
 3. Редактори Python
 4. Петлі в Python
 5. Поліморфізм на Яві
 6. Різні типи петель з її перевагами
 7. Повне керівництво по спадщині в Python
 8. Петлі в VBScript із прикладами
 9. Оголошення абстрактного класу в C # з прикладом