Концепція огляду ITIL

ITIL - інформаційна бібліотека інформаційних технологій; мета огляду ITIL - допомогти бізнесу поєднати ІТ у своїх щоденних операціях. Це основа для управління послугами інформаційних технологій; В даний час остання версія - це ITIL 4, побудований на основі багаторічної практики та спостережень. Він створений з урахуванням більш широкого погляду на обслуговування клієнтів, цифрову трансформацію та додавання вартості компанії. Компанії можуть покращувати свої послуги за допомогою ІТ-сервісів. Послуга огляду ITIL Value Systems - Це ключовий компонент рамки ITIL 4, як випливає з назви, він допомагає компаніям синхронізувати всі компоненти, які використовуються для надання послуг своїм клієнтам. Це допомагає визначити всі компоненти, а також може оцінити внесок кожного компонента. Вони можуть визначити, чи не вистачає ефективності якому-небудь компоненту і чи можна його вдосконалити або працювати над ним, а також усунути компонент.

Топ-4 фактори в огляді ITIL

Для компаній найважливішим аспектом є отримання прибутку, якщо компонент не додає прибутку, то це не приносить користі компанії. Існує чотири основні компоненти системи цінностей послуг ITIL. Нижче перелік 4 факторів.

1. Організації та люди

Організація повинна працювати гладко та ефективно, з усіма підрозділами чітко визначеними та знати їх роль та обов'язки та те, як вони вносять свій внесок у загальну продуктивність та прибутковість організації.

Часто в сучасну епоху компанії часто працюють за географіями. Жоден відділ не може працювати і працювати ізольовано, між командами повинно бути легке взаємопов’язання. А засмічення, які можуть уповільнити роботу, потрібно негайно визначити та усунути.

Люди є ключовими ресурсами організації, лише коли працівники організації будуть щасливими та задоволеними, працюватимуть з максимальною ефективністю. Організація повинна дбати про своїх працівників. Існує кілька способів підвищення як внутрішньої, так і зовнішньої мотивації працівників.

Внутрішня мотивація -

 • Надання відповідальності та самостійності працівників.
 • Включення їх пропозицій у процес прийняття рішень.
 • Дозвіл вивчати різні способи роботи та надавати їм гнучкість у виконанні своєї роботи.

Зовнішня мотивація -

 • Прив’язуючи свою оплату до виконання.
 • Даючи їм чесний і гідний підйом щороку.

2. Інформація та технології

Це стосується організації, яка має сучасні системи управління ІТ, які сприяють загальному розвитку організації. Робота з новітніми технологіями допомагає організації залишатися актуальною та скорочувати витрати, оскільки сучасні технології зменшують залежність від людини та підвищують ефективність.

3. Партнери та постачальники

Вони є ключовими гравцями, які допомагають організації функціонувати. Партнери - це ті, хто постачає фінансові кошти, а постачальники надають сировину, необхідну для виробництва послуг, які організація може продати. Обидва вони мають важливе значення для функціонування компанії. За допомогою ІТ та систематизованої бази даних можна створити кількість коштів та сировини, які надає кожен партнер та постачальник.

4. Потокові значення та обробка

Компанія може використовувати ІТ-послуги для впорядкування існуючих процесів та послуг. З плином часу існуючий процес може застаріти за допомогою технологічних моделей, де можна визначити і опрацювати повільний процес. У той же час створення цінності має важливе значення для успіху організації.

Створення нових каналів для створення вартості повинно бути ціллю компанії. Управління ІТ-сервісом може допомогти у визначенні нових тенденцій для створення цінності. Фактори ITIL 4 враховують ці чотири компоненти, які не входили до попередніх версій. Він зосереджений на створенні ціннісних побічних продуктів та послуг, які він надає.

Хто може використовувати ITIL?

Усі організації можуть використовувати ITIL, незалежно від їх розміру, бізнесу та галузі, в якій вони працюють. Вони можуть використовувати ITIL для вирішення технічних та бізнес-проблем, з якими стикаються. Використовуючи ITIL, оптимізуйте та підвищуйте якість їх послуг, враховуючи потреби клієнта та сучасні тенденції та попит.

Чому компанії використовують ITIL?

Компанії можуть використовувати ITIL для таких цілей:

 • Управління попитом - Ефективне управління попитом клієнтів, переконавшись, що у них є ресурси для задоволення наявного попиту, одночасно створюючи положення, щоб запобігти застаріванню товарно-матеріальних цінностей від падіння попиту.
 • Управління фінансами - Управління коштами або Управління фінансами надзвичайно важливі. Ефективне управління коштами має важливе значення, щоб не було затримок з оплатою постачальників, службовців, зустрічами постійних та змінних витрат. Рекомендується мати надлишки коштів для задоволення непередбачених подій.
 • Розвиток ринкових просторів - це означає створення ринку для їх продуктів та послуг, визначення типів клієнтів, їх запитів, потреб та що можна зробити для покращення їх послуг для задоволення їхніх потреб.
 • Управління діловими стосунками - підтримка відносин з постачальниками та клієнтами має вирішальне значення для довгострокових відносин з ними та розвитку довіри до них. Лояльні клієнти продовжуватимуть приносити бізнес стійким чином.
 • Портфоліо послуг та реалізація стратегії - Використання ІТ для створення огляду всіх послуг, які надає компанія, та визначення потенційних можливостей, де вони можуть створювати нові послуги. Після створення повного списку вони можуть бути додані до портфеля активів компанії.

Висновок

 • Допомагає компанії швидко та ефективно надавати послуги, використовуючи новітні ІТ-механізми.
 • Вирівнювання стратегічних та довгострокових цілей компанії з ІТ.
 • Поліпшення способу постачання компаній та підвищення задоволеності клієнтів.
 • Економія витрат за допомогою сучасних ІТ-практик та систем.
 • Загалом підвищення ефективності та продуктивності організації.
 • Він також може бути використаний для зміни структури організації, якщо є можливості для вдосконалення.
 • Він може бути використаний для управління ресурсами організації ефективно та продуктивно. Сюди входять робоча сила, сировина та інші ключові фактори, якими користується бізнес у щоденних роботах та операціях.

Рекомендовані статті

Це посібник з огляду ITIL. Тут ми обговорили концепцію, 4 найважливіші фактори та використання ITIL у компаніях. Ви також можете ознайомитися з іншими запропонованими нами статтями, щоб дізнатися більше -

 1. Розуміння стратегії обслуговування ITIL
 2. Чому слід використовувати операцію ITIL?
 3. Представляємо дизайн сервісу в ITIL
 4. Етапи життєвого циклу обслуговування ITIL